אודות

חזון ביה"ס מדגיש את ערכי החנוך ההומניסטי-אקולוגי והוא נוסח ברוח היחודיות הבית ספרית:

"ביה"ס שוקד לפתח בקרב התלמידים, המורים והקהילה כולה, מודעות הבנה וכבוד לסביבה בה אנו חיים ולהבטיח את מחויבותם הלכה למעשה לפתוח בר קיימא ברמה האישית, הקהילתית, הלאומית והעולמית.

כל זאת תוך הטבעת ערכי יסוד המושתתים על כבוד האדם וחירותו, כבוד ואהבה לסביבה, כיבוד המורשת, סובלנות ופתיחות לאחר ולשונה, תרבות השיח, הוגנות שויון וצדק חברתי, אחריות ומעורבות.

מעורבות פעילה במסגרות השתיכות שונות, חשיבה אסתטית וביקורתית וכיבוד החוק."

פרטים כלליים

שלב חינוך:
א-ח
מנהל/ת:
ד"ר ארני מרקוס
סגן/ית המנהל/ת:
רונית פרידלנדר