דיפלומטיה

דיפלומטיה

בבית הספר הגפן לדיפלומטיה, נלמדים, בנוסף לתוכנית הליבה המחייבת של משרד החינוך (הכוללת לימודי מקצועות מתמטיקה, עברית, אנגלית מדעים ועוד), שיעורים ייחודיים בתרבויות ודיפלומטיה. בנוסף, התלמידים משתתפים בפרויקטים בינלאומיים.