ייחודיות

ביה"ס "הגפן", כביה"ס יחודי ללמודי אוריינות סביבתית, פועל רבות במהלך השנים האחרונות  ב-3 תחומים עיקריים:

  • פתוח תכנית למודים רב תחומית בנושאי אקולוגיה, אדם וסביבה.
  • פעילות קהילתית מתמשכת בדגש על "עשייה ירוקה".
  • שמירה על עקרונות פתוח בר קיימא בחיי היומיום של ביה"ס (מחזור, שמוש חוזר, שמוש בחומרים מתכלים, עצוב סביבתי…)

 

על מגוון, עומק והתמדה בעסוק בנושאים אלה זכה ביה"ס בהסמכה כ"בי"ס ירוק מתמיד" מטעם משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. להלן מגון הפעילויות בהן עוסק ביה"ס במהלך השנה:

  • הקמת בית גידול ראשוני ויחודי המשלב חי וצומח בתהליכי עבודה ולמידה.
  • אמוץ אתר טבע עירוני כדוגמת תל נפוליון וחזוק הקשר בין הקהילה לאתר.
  • המרצת תהליכי מחזור בקהילה-טפול בנושא מחזור בקבוקי פלסטיק ופריסת מיכלי מחזור.
  • אסוף נייר לבן ומחזורו-ביה"ס זכה במקום הראשון העירוני בתחום זה.
  • הפסקות בריאות שמארגנת מועצת התלמידים.

 

ימי פעילות ושיא בנושאים כגון: תחבורה בת קיימא (הרכבת הקלה) ועדוד ההליכה לביה"ס, יום צופים, טיול בית ספרי, עירי רמת-גן (ח.נ. ביאליק), תצפית ציפורים "בשבע תחנות", גן המדע במכון ויצמן ועוד…

 

בכיתות ה'-ח' נלמד החנוך הסביבתי במסגרת שעות מקצוע רב תחומי כאשר הדגש מושם על חנוך לאזרחות פעילה בביה"ס ובקהילה.

 

התחרות המסורתית בכתיבת עבודות חקר בנושאי עיר וסביבה תמשך השנה בכתות ו'. התחרות מאפשרת כתיבת עבודות חקר אקדמיות תוך ליווי מקצועי של מורי הגאוגרפיה והמדעים.

 

בנוסף הוקמה תחנה מטאורולוגית מבוססת אנרגיה סולרית (על גג ביה"ס ובחממה האקולוגית) ייחודית בארץ שתאפשר חשיפת התלמידים ללימודי מדעי האטמוספרה.